หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ศส.ปชต.เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรี มณีแสงสาคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธารโต พร้อมด้วยคณะ ครู กศน.อำเภอธารโต ร่วมกับสำนักงานกกต.จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มตัวแทนประชาชนทั่วพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอธารโต ในหัวข้อกิจกรรม ศส.ปชต.เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ อาคารห้องประชุม กศน.อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

.
.
.
.