หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอรามัน เข้าร่วมเป็นเกียรติการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 256
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน พร้อมด้วย นายกิพลี แกซิ ครูผู้ช่วย นายดลเล๊าะ ไทยยะ นางสาวมาเรียม แวอุมาร์ ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมเป็นเกียรติการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯ และแขกผู้มีเกียรติ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมประเมินฐานการเรียนรู้ จำนวน ๘ ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้การอ่านผ่านวาทกรรมเรื่องไป๋อินนา ฐานการเรียนรู้การทำการ์ดด้วยแอปพลิเคชั่น Canva ฐานการเรียนรู้บ้านต้นไม้ ฐานการเรียนรู้บ้านต้นไม้ ฐานการเรียนรู้การตัดเย็บชุดมลายู ฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะ ฐานการเรียนรู้การปลูกกล้วยหิน ฐานการเรียนรู้การเพาะพันธ์ุเมล็ดแตงกวา (เครือข่าย) และฐานการเรียนรู้การแปรงฟัน (เครือข่าย) ณ กศน.อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

.
.
.
.