หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงป่าเป้าจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม การงดเหล้า เข้าพรรษา รักษาศีล รักษาสุขภาพ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม การงดเหล้า เข้าพรรษา รักษาศีล รักษาสุขภาพ ณ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” อีกทั้งยังเป็นการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม รักษาสุขภาพ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สร้างสุขภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้น่าอยู่ และปลอดภัยจากอุบัติเหตุโรคภัยร้ายแรงจากพิษสุรา ส่งผลให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความเข้มแข็ง มีความสุข ที่ยั่งยืนต่อไป

.
.
.
.