หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาฬาหบูชา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสดา เป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

.
.
.
.