หัวข้อข่าว : สื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดมุม สื่อการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ความอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต พลเมืองกัยความรับผิดชอบต่อสังคม คิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม

.
.
.
.