หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน อำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายงานการศึกษาตามอัธยาศัยของ โดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดมุมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 แนะนำการอ่านแบบออนไลน์ และแบบบันทึกการอ่านออนไลน์ จัดมุมสื่อส่งเสริมการอ่านวันต่อต้านยาเสพติดโลก

.
.
.
.