หัวข้อข่าว : บ้านหนังสือชุมชนเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมายงานการศึกษาตามอัธยาศัยของ โดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดกิจกรรมการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชนบ้านหนังสือชุมชน สู่บ้านหนังสือชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว แนะนำหนังสือออนไลน์ การอ่านแบบออนไลน์ และหนังสือแนะนำ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จากห้องสมุดฯ การหมุนเวียนสื่อสู่บ้านหนังสือชุมชนได้ได้รับหนังสือเล่มใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน กระตุ้นการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลเก้าเลี้ยว ร่วมกับครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว ณ เทศบาลเก้าเลี้ยว ร่วมกับ คณะครู และ นักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.