หัวข้อข่าว : มุมส่งเสริมการอ่าน วิทยาศาสตร์น่ารู้
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ฯ ร่วมกับครู กศน.ตำบล หนอเต่า ครู กศน.ตำบลหัวดง และ นักศึกษา กศน. โครงงานวิทยาศาสตร์ การทำกระถางเพาะกล้าจากใบฝรั่ง จัดมุมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือ วิทยาศาสตร์น่ารู้

.
.
.
.