หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอลาดยาว เข้ารับชม การเปิดตัว (Kick Of) งาน "สูงวัย ใจสมาร์ท"
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอลาดยาว นำโดย นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากร กศน.อำเภอลาดยาว เข้ารับชม การเปิดตัว (Kick Of) งาน "สูงวัย ใจสมาร์ท" ภายใด้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

.
.
.
.