หัวข้อข่าว : วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ศส.ปชต. โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ศส.ปชต. โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.