หัวข้อข่าว : โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนรุ่นใหม่ สามัคคี ห่างไกลยาเสพติด
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลป่าตึงร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตึง อบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนรุ่นใหม่ สามัคคี ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักสงฆ์บ้านจะพือ หมู่ที่ 16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร. ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ท่านพระครูศุภกิจ ประยุต รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน(ที่ปรึกษากลุ่มพระสงฆ์พัฒนาชายแดนภาคเหนือ) ได้ให้โอวาท อบรม สอนสั่ง แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนและกศน.ตำบลป่าตึง ในโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ในการอบรมในครั้งนี้เป็นเป็นไปตามนโยบาย ของโครงการ "ช่วย เชื่อ ชอบ" ของกลุ่มพระสงฆ์พัฒนาฯ โดยมี พระอาจารย์สมบูรณ์ ปภสฺสโร เป็นผู้ดูแลและประสานงานกลุ่มพระสงฆ์พัฒนาชายแดนภาคเหนือ(เจ้าสำนักสงฆ์บ้านจะพือ เป็นผู้ดูแลโครงการ)โดยมีคณะวิทยากร นายทัตพงษ์ เครือใจหัวหน้ากศน.ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

.
.
.
.