หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอป่าแดด ต้อนรับคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด พร้อมด้วย นายวรภัทร กล่อมเกลี้ยง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดด , นางพิมพ์ชนก เรือนเมา ครูผู้ช่วย และ คณะครู กศน.ตำบล บุคลากร กศน.อำเภอป่าแดด ต้อนรับคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “ สร้างสังคมที่ไม่อดทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการ ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กศน.อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.