หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายจากนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม 42c The Chic Hotel Nakhonsawan

.
.
.
.