หัวข้อข่าว : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฎฐณิชา ประเสริฐสุขโชคดี ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสังฆคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ทุกส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว

.
.
.
.