หัวข้อข่าว : การหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 28 เมษายน 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว บริหารงานโดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก มอบหมายให้ จัดกิจกรรม การหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน ณ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา เก้าเลี้ยว ร่วมกับ นักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จัดมุมห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ส่งเสริมการอ่าน และ การศึกษาตามอัธยศัย การหมุนเวียนสื่อ หนังสือ น่าอ่านสู่ ชุมชน อำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.