หัวข้อข่าว : วันที่ 15 เมษายน 2565 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นายชุษณะ พูลสมบัติ ครูผู้ช่วย ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลในพื้นที่จุดตรวจอำเภอเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 เมษายน 2565 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นายชุษณะ พูลสมบัติ ครูผู้ช่วย ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลในพื้นที่จุดตรวจอำเภอเก้าเลี้ยว ได้แก่ จุดตรวจศูนย์จราจรเตำบลเก้าเลี้ยว จุดตรวจตำบลมหาโพธิ จุดตรวจบ้านหนองหัวเรือจุดตรวจตำบลหนองเต่า และได้มอบอาหารสำเร็จรูป ขนมและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้มาปฏิบัติหน้าที่

.
.
.
.