หัวข้อข่าว : สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเบตง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเบตง ให้การต้อนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดคุณภาพการเรียนการสอน ฐานการเรียนรู้ในการเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ของ กศน.อำเภอเบตง

.
.
.
.