หัวข้อข่าว : โครงการสัปดาห์รักการอ่าน 2 เมษายน 2565
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


โครงการสัปดาห์รักการอ่าน 2 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว 1. กิจกรรมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย ทายปริศนาหาคำตอบ 2. กิจกรรมสาธิตการทำยาหม่อง

.
.
.
.