หัวข้อข่าว : ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว น.ส.ณัฎฐณิชา ประเสริฐสุขโชคดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 แนะนำหนังสือน่าอ่าน บริการการอ่าน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้เป็นพิเศษ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และการอ่านแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 แนะนำหนังสือน่าอ่าน บริการการอ่าน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้เป็นพิเศษ

.
.
.
.