หัวข้อข่าว : หนังสือประวัติศาสตร์ชาวติไทย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาวติไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาวติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 แนะนำหนังสือน่าอ่าน บริการการอ่าน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้เป็นพิเศษ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และการอ่านแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเก้าเลี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาวติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 แนะนำหนังสือน่าอ่าน บริการการอ่าน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้เป็นพิเศษ เรียบร้อยแล้ว

.
.
.
.