หัวข้อข่าว : ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลธานี ร่วมจัดสถานที่ และปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อต้อนรับคณะ กศน.ภาคเหนือ จะมานิเทศ Co-Learning Space และตามน้องกลับมาเรียน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย

.
.
.
.