หัวข้อข่าว : สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอ่านผ่าน คิวอาร์โค้ด ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ ดำรัส ความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ให้ได้รับการส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

.
.
.
.