เตรียมความพร้อม

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 กศน.จังหวัดนครพนม นำโดยนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดเตรียมห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และร่วมซักซ้อมในการรับเสด็จรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธอราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรับเสด็จติดตาม งานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/ 1105 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566