โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำแหนมหมู


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลหนองซน รักการนิเทศจาก สนง.กศน.จังหวัดนครพนม ในกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแหนมหมู ณ ศาลาประชาคม บ้านชัยมงคล ตำบลหนองซน อำเภอนาทมจังหวัดนครพนม