วันเด็ก แห่งชาติ 2566

ห้องสมุดประชาชน อำเภอนาทม พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอนาทม เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนำนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปให้ น้องๆ และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสนุกกัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖