๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ " วันปิยะมหาราช"

 

เวลา ๐๗.๐๐ กศน.อำเภอนาทม ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันสำคัญ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วัน "ปิยะมหาราช" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หน้าสนามที่ว่าการอำเภอนาทม