สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕


กศน.อำเภอนาทม นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม นายกิตติพงษ์ พรมทอง พร้อมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอนาทม จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียน บ้านหมูม่น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๕