“โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรนักบริหาร ระดับกลาง (นบก)”

         นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม เข้ารับการอบรมในโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง นบก. ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก