ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑/๒๕๖๕


กศน.อำเภอนาทม เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕