กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม ได้ส่งมอบรอยยิ้ม โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่และกิจกรรมการร้อยสายคล้องแมสจากห้องสมุดประชาชน อำเภอนาทม ไปมอบความสุขไห้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนาสามัคคี บ้านนาสามัคคี หมูที่ ๑๒ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕