โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

          กศน.อำเภอนาทมจัดกิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ด้านการค้าขาย การตลาด ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมได้จัดขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม