พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม        

        กศน.อำเภอนาทม ได้ดำเนินกิจกรรม ลูกเสือร่วมหน่วยงานโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนาทม ในพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม