ประชุมกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

28 เมษายน 2565 กศน.อำเภอนาทมร่วมหน่วยงาน กกต.จังหวัดนครพนม จัดประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระดับตำบล ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศสปชต) ทั้ง 3 ตำบล โดยมีเนื้อหาในการปลูกจิตสำนึกในระบอบการปกครองใน รูปแบบประชาธิตไตย และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง