ประมินผลการดำเนินงาน ตำแหน่งข้าราชการครู ผู้ช่วย                 

          กศน.อำเภอนาทมต้อนรับคณะประเมินผลการดำเนินงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาทม โดยมีท่าน ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านผอ.ฉัตรชัย จันทะลัย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี ท่านผอ.กิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม และคุณครู ปานิสรา วรกา เลขาฯ ข้าราชการครู กศน.อำเภอบ้านแพง ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานนายเดชา โยคะสิงห์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาทม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม