๒ เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กศน.อำเภอนาทมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ๒ เมษายน พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันพัฒนา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ น้อมถวายพระพรในวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๕