กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอนาทม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอนาทม จัดกิจกรรมโครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหนองซน ตำบลหนองซน อำเภอนาทม ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบาน พร้อมรับความรู้ในเรื่องการป้องกันภัยจากโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมโครงการได้จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนนองซน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕