กศน.อำเภอนาทม จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/64 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีการเตรียมความพร้อมตามมาตราการป้องกันโรค โควิด19 ก่อนเข้าสอบทุกคน การจัดสอบ ดำเนินการในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-5 มีนาคม 2565